Decontaminare soluri, amplasamente si instalatii industriale

Eliminare deseuri toxice si periculoase

Stiati ca...?
Molecula de PCB este scurta si grea, astfel uleiurile cu PCB penetreaza cu usurinta …

Celebrul pesticid DDT (diclor-difenil-tricloretan) in concentratii mici poate rezista …
Sulfura de carbon (CS2) este o substanta toxica, cu densitate mai mare ...

Poluantii organici persistenti (POP’s) au fost interzisi spre producere si comercializare din cauza ...
Vezi toata sectiunea »

SETCAR S.A. BRAILA - ROMANIA

Politica Setcar

POLITICA  INTEGRATĂ

ÎN DOMENIUL CALITĂŢII – MEDIULUI – SĂNĂTĂŢII  ŞI SECURITĂŢII  OCUPAŢIONALE

 

S.C SETCAR S.A., în calitate de partener de afaceri la nivel naţional şi internaţional, oferă servicii în următoarele domenii de activitate:

·        Colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase şi nepericuloase;    

·        Activităţi şi servicii de decontaminare;

·        Transporturi rutiere de mărfuri (substanţe, mărfuri şi deseuri periculoase şi nepericuloase).

         

             Managementul la cel mai înalt nivel înţelege că sistemul de management integrat (calitate –mediu - sănătate şi securitate ocupaţională) reprezintă un factor determinant pentru îmbunătăţirea proceselor şi activităţilor pe care S.C SETCAR S.A. le desfăşoară. Astfel, îşi propune recertificarea sistemului de management a calităţii şi mediului în conformitate cu cerinţele standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, menţinerea sistemului de sănătate şi securitate ocupaţională în conformitate cu cerinţele standardului SR OHSAS 18001:2008 şi implementarea următoarelor obiective:

·        Creşterea gradului de satisfacţie a clienţilor prin anticiparea şi depăşirea aşteptărilor lor;

·        Implementarea unor măsuri sustenabile în toate fazele proiectelor noastre, minimalizând  impactul asupra mediului, sănătaţii şi securităţii lucrătorilor;

·        Îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor în conformitate cu reglementările legale şi cu cerinţele aplicabile societăţii, precum şi cu cerinţele altor părţi interesate;

·        Orientarea proceselor şi serviciilor către clienţi, menţinerea încrederii clienţilor tradiţionali şi câştigarea de noi clienţi;

·        Adoptarea în practicile societăţii a unui comportament preventiv faţă de poluare, în detrimentul celui corectiv, astfel încât să asigurăm îmbunătăţirea continuă a performanţelor de mediu;

·        Identificarea riscurilor, analiza acestora şi implementarea măsurilor corespunzătoare, în scopul asigurării satisfacţiei clientului şi a creşterii performanţelor de mediu.

·        Prevenirea şi reducerea la minim a riscurilor, accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale, precum şi reducerea consecinţelor acestora prin asigurarea unui mediu de lucru sănătos;

·        Perfecţionarea continuă a tuturor angajaţilor, în vederea creşterii gradului de conştientizare şi implicare în dezvoltarea prezentă şi viitoare a societăţii;

 

            Managementul la cel mai înalt nivel îşi asumă răspundereapentru implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului integrat, prin  asigurarea resurselor necesare, având drept  garanţie competenţa, responsabilitatea şi implicarea tuturor nivelurilor ierarhice din structura SETCAR, în îndeplinirea obiectivelor stabilite.

             Această Politică este documentată, implementată, menţinută, analizată şi revizuită periodic, comunicată tuturor angajaţilor, disponibilă clienţilor şi altor părţi interesate, inclusiv publicului.

23.01.2017                                                                 

DIRECTOR GENERAL
ing. Iulian Franga

Preluare deseuri periculoase

Decontaminare soluri

Analize chimice
Web Analytics