Servicii de analize chimice

analize chimice

Laboratorul propriu functioneaza conform standardului SR EN ISO/CEI 17025:2005, este acreditat RENAR, fiind amplasat in cadrul Bazei de Neutralizare SETCAR.

Pentru acuratetea analizelor, specialistii SETCAR dispun de aparatura de ultima generatie. Se efectueaza aici analize atat pentru cerintele interne:

 • monitorizare si certificare a eliminarii deseurilor in instalatiile proprii;
 • identificare si monitorizare a deseurilor la lucrarile de decontaminare efectuate;
 • asistenta specializata la crearea unor noi tehnologii etc.,

cat si pentru solicitari ale clientilor:

 • identificare deseuri in vederea stabilirii tehnologiei/metodei optime de eliminare;
 • monitorizare a parametrilor instalatiilor de eliminare deseuri aflate in functiune la beneficiar;
 • determinare cu precizie a gradului de contaminare pentru soluri, ape uzate, uleiuri din echipamente electrice, namoluri etc.

Pentru lucrari efectuate la beneficiar, SETCAR dispune de doua laboratoare mobile dotate cu sisteme autonome de ventilatie, energie electrica si apa, mobilier, masa balante, etc. In functie de specificul lucrarii de mediu la care se deplaseaza, acestea sunt echipate cu aparatura de laborator necesara.

Servicii:

 • Determinarea concentratiei de metale grele (Cr, Cu, Zn, Fe, Pb, Cd, Ni, Co, Hg, As, Sb, Sn, Mn, V, W, Mo, Au, Ag, Pt etc.) din probe lichide si solide;
 • Determinarea compusilor bifenil-policlorurati (PCB) din probe lichide si solide;
 • Determinarea concentratiei de ioni (fosfati, fosfor total, azotati, azotiti, sulfati, cianuri, cloruri, amoniu, azot total, fenoli, duritatea apei, Ca, Mg etc.) din ape uzate;
 • Determinarea consumului chimic de oxigen (CCO-Cr) si a carbonului organic total (TOC) din probe lichide si solide;
 • Determinarea continutului de hidrocarburi (TPH) sau compusi organici grasi (TOG) din probe lichide si solide;
 • Determinarea continutului de hidrocarburi in soluri;
 • Determinarea continutului de apa si sedimente din titei;
 • Determinarea pH-ului, conductivitatii, salinitatii, solidelor total dizolvate (TDS), oxigenului dizolvat, densitatii, materiilor totale in suspensie (MTS), substantelor extractibile cu eter de petrol, identificarea substantelor necunoscute etc.

 

Dotari:

Gaz cromatograf – dotat cu un detector µECD, destinat stabilirii compozitiei (calitativ si cantitativ) a derivatilor organici halogenati.
Spectrofotometru de absorbtie atomica – dotat cu flacara, cuptor si hidruri, destinat determinarii metalelor prin emisie sau absorbtie in flacara (Ni, Cd, Co, Cr, Pb, Fe, Zn, Cu, As, Hg, Sb, Sn, Mo etc.). Dezagregarea substantelor solide are loc intr-un digestor cu microunde.
Spectrofotometru UV-VIS – pentru determinarea concentratiei de ioni, metale, CCO-Cr, TOC, turbiditate din ape etc.
Spectrofotometru de Infra-Rosu – destinat determinarii continutului de hidrocarburi (TPH) sau compusi organici grasi (TOG) din diverse matrici solide sau lichide.
Spectrofotometru de fluorescenta cu raze X – pentru determinarea metalelor si a unor nemetale din diverse matrici lichide si solide.
Alte dotari:
Trusa pentru determinarea continutului de hidrocarburi din soluri;
Sistem de prelevare probe de inalta precizie si microscop cu lumina polarizata pentru analiza continutului de azbest dintr-o atmosfera de lucru;
Aparatura pentru analiza gazelor – aspirator Draeger, fiole colorimetrice, explozimetre etc;
Aparatura uzuala de laborator – balante analitice si tehnice, pH-metre, etuve, centrifuge etc.