Despre noi - SetCar Braila

Fondata in 1994 ca societate comerciala pe actiuni cu capital privat integral romanesc, SETCAR S.A. dezvolta din anul 2000 sfera serviciilor destinate solutionarii problemelor de mediu, avand ca preocupare permanenta furnizarea unei game complete de servicii, de la analizele chimice de identificare a deseurilor sau crearea de noi tehnologii, pana la eliminarea deseurilor periculoase sau aducerea sitului contaminat la stadiul initial. Dintre aceste servicii amintim:

despre set car braila

 – depoluare/decontaminare utilaje, instalatii industriale si amplasamente contaminate cu deseuri periculoase:

 • soluri contaminate cu hidrocarburi, metale grele, lindan, fenoli, substante volatile diverse etc;
 • sectii de galvanizare, instalatii complexe din industria chimica si petrochimica etc;
 • decontaminare transformatoare electrice cu ulei cu PCB;
 • rezervoare si depozite de produse petroliere;
 • tratare ape industriale prin metode chimice si biologice;
 • colectare azbest si azbociment de pe cladiri, din instalatii etc.

 – elaborare de tehnologii – inclusiv proiectare si executie de instalatii complexe,  utilizate atat in activitati de decontaminare, cat si in procese de eliminare deseuri periculoase;

 – preluare, ambalare/reambalare, etichetare, transport autorizat, depozitare temporara si eliminare deseuri toxice si periculoase:

 • echipamente electrice cu ulei cu PCB (condensatoare, transformatoare etc.);
 • soluri contaminate cu hidrocarburi, metale grele, lindan, fenoli, substante volatile diverse etc;
 • substante chimice cu termen de valabilitate depasit;
 • bai galvanice, slamuri, cianuri, deseuri de lacuri si vopsele, pesticide;
 • metale grele si compusi ai acestora, azbest, vata minerala;
 • deseuri de carburanti, uleiuri si emulsii uzate;
 • ape uzate industriale, solventi, acizi reziduali, diverse solutii uzate etc.

 – efectuare analize chimice in laborator propriu acreditat RENAR.

Pentru alinierea la dinamica pietei si legislatiei de protectie a mediului, SETCAR actioneaza continuu pentru actualizarea dotarilor tehnice si know-how-ului, prin:

 • elaborare de tehnologii adecvate şi omologate;
 • autorizarea activitatilor desfasurate in conformitate cu cerintele legale;
 • colaborari cu firme de prestigiu din UE;
 • atragerea si instruirea de personal cu experienta in domeniul proceselor de tehnologie chimica.

Istoric - SetCar Braila

1994 – SETCAR S.A. – se infiinteaza cu capital privat integral romanesc, avand ca obiect de activitate productia chimica pentru industria de mobila si auto: diluanti, aditivi pentru benzina si motorina, adezivi, lichid de frana, antigel, lichid spalator de parbriz etc.

2000 – Servicii de mediu – SETCAR isi diversifica domeniul de activitate intrand pe piata cu servicii de mediu: depoluarea instalatiilor industriale si amplasamentelor contaminate si eliminarea deseurilor periculoase. Este si anul de inceput al primei lucrari importante – decontaminarea „Combinatului de Fibre Artificiale – Chiscani, Braila”. In cadrul acestui proiect cu o durata de 16 luni au fost depoluate 84 de hectare de teren, fiind eliminate aprox. 7.200 de tone de deseuri periculoase.

istoric setcar braila

2003 – Dezvoltarea activitatii de transport deseuri – urmare fireasca a dezvoltarii serviciilor de mediu si dispunand partial de fonduri europene, SETCAR demareaza activitatea de transport autorizat a deseurilor periculoase, atat prin achizitionarea si autorizarea ADR a unui parc auto propriu, cat si prin angajarea si pregatirea personalului auxiliar – soferi, consilieri de siguranta, operatori cantar etc.

2004 – Eliminarea echipamentelor cu PCB – o echipa de ingineri finalizeaza un amplu proiect de cercetare, prin punerea in functiune a primei instalatii din Romania pentru eliminarea compusilor cu PCB prin declorurare chimica si biologica. Instalatia este realizata de asemenea cu ajutorul fondurilor europene, fiind un model pentru programele de cercetare si proiectare din anii urmatori.

2005 – Dezvoltarea Bazei de Neutralizare – urmare fireasca a dezvoltarii firmei sunt puse bazele unui program de modernizare pe termen lung a Bazei de Neutralizare. Sunt demarate ample lucrari de consolidare a depozitelor existente, de constructie de noi depozite, de constructie de noi cladiri anexe: laborator analize chimice, atelier mecanic, birouri, vestiare etc. Totodata sunt instalate dispozitive moderne de siguranta: centrala de alarma anti-incendiu, dispozitive anti-efractie, sisteme audio-video de monitorizare si control, este instalat si autorizat al doilea cantar de 60 t, sunt reabilitate toate caile de acces etc.

2007 – O noua instalatie de eliminare – este autorizata si pusa in functiune o instalatie moderna de eliminare a deseurilor de substante chimice cu termene de valabilitate depasite. Aceasta este realizata 100% in regie proprie si este incununarea a 18 luni de munca de cercetare si proiectare a unui colectiv de ingineri chimisti, tehnologi, mecanici si proiectanti din cadrul SETCAR.

2008 – Hala de dezmembrare transformatoare cu PCB – urmare a experientei dobandite in eliminarea echipamentelor cu PCB si beneficiind de sprijin financiar de la Administratia Fondului pentru Mediu (din Romania), este realizata “Instalatia de decontaminare si dezmembrare a transformatoarelor cu ulei cu PCB”.

2009 – Decontaminarea solurilor – armonizarea legislatiei romanesti cu legislatia UE in domeniul siturilor contaminate este punctul de plecare al lucrarilor de decontaminare a solurilor. SETCAR desfasoara activitati pe scara larga de decontaminare a solurilor contaminate cu HCH, produse petroliere, mercur, fenoli, PCB.

2011 – Instalatie de desorbtie termica indirecta – experienta in tratarea si eliminarea solurilor conduce firesc la realizarea primei instalatii mobile de desorbtie termica indirecta din Romania, destinata eliminarii solurilor contaminate cu HCH, produse petroliere, mercur, produse volatile diverse, fenoli, PCB etc.