Legislatie

 • OUG 195/2005 – privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari de Legea 265/2006;
 • HG 1175/2007 – pentru aprobarea Normelor de efectuare a activitatii de transport rutier de marfuri periculoase in Romania;
 • HG 1061/2008 – privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;
 • HG 856/2002 – privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile inclusiv periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare, modificata de HG 210/2007;
 • HG 621/2005 – privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje, modificata si completata de HG 1872/2006 si a prevederilor Ord. MMGA 927/2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje;
 • HG 173/2000 modificata de HG 291/2005, HG 210/2007 si HG 975/2007 pentru reglementarea regimului special privind gestionarea si controlul PCB-urilor si a altor compusi similari;
 • Legea 211/2011 – privind regimul deseurilor;
 • Legea 263/2005 – pentru modificarea si completarea Legii 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase;
 • HG 235/2007 – privind gestionarea uleiurilor uzate;
 • HG 1132/2008 – privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori modificat de HG 1079/2011;
 • Ordinul MM 1399/2009 – privind modul de evidenta si raportare a datelor referitoare la baterii si acumulatori si la deseurile de baterii si acumulatori;
 • HG 124/2003 – privind prevenirea, reducerea si controlul poluarii mediului cu azbest, modificata de HG 210/2007 si Ordinul 734/2006;
 • Ordinul MMGA 901/SB/2005 – privind aprobarea masurilor specifice pentru colecatrea DEEE-urilor care prezinta riscuri prin contaminare pentru securitatea si sanatatea personalului din punctele de colectare;
 • HG 1037/2010 – privind deseurile de echipamente electrice si electronice, in special locuri de depozitare, inclusiv depozitare temporara, a DEEE inainte de tratarea lor pe amplasament sau la terti;
 • HG 170/2004 – privind gestionarea anvelopelor uzate;
 • Regulamentul CE 1013/2006 (Parlament European) – privind supravegherea si controlul  transporturilor de deseuri in interiorul, la intrarea si iesirea din Comunitatea Europeana;
 • Acordul European de la Geneva 30.09.1957 – referitor la transportul rutier international de marfuri periculoase (ADR).