PROIECT COFINANTAT A.F.M.

SETCAR S.A. Braila a derulat in perioada aprilie 2008 – octombrie 2009 proiectul:

”UNITATE DE DEZASAMBLARE TRANSFORMATOARE CU ULEI CU PCB’’

cofinantat de Administratia Fondului pentru Mediu.

In urma implementarii proiectului s-au realizat urmatoarele:

  • extinderea instalatiei pentru eliminarea compusilor cu PCB din uleiurile de transformatoare si condensatoare electrice;
  • dotarea cu utilaje tehnologice;
  • construirea si dotarea unei hale industriale pentru receptia, depozitarea si dezmembrarea transformatoarelor electrice cu ulei cu continut de PCB;
  • achizitia de echipamente necesare pregatirii in vederea valorificarii materialelor refolosibile.

PROIECT COFINANTAT A.F.M.

ue-phare
setcar-sa
guvernul-romaniei

SETCAR S.A. Braila a derulat in perioada 1 Februarie 2008 – 30 septembrie 2009 proiectul:

”IMBUNATATIREA SISTEMULUI DE GESTIONARE A DESEURILOR PERICULOASE IN REGIUNEA 2 SUD-EST”

finantat de catre Uniunea Europeana in cadrul Programului Phare 2005:

’’Schema de investitii pentru sprijinirea initiativelor sectorului privat al IMM in domeniul gestionarii deseurilor”.

Obiectivele proiectului:

  • eliminarea in conditii de siguranta pentru sanatatea populatiei si mediului a deseurilor periculoase;
  • cresterea constientizarii asupra consecintelor practicilor necorespunzatoare in domeniul gestionarii deseurilor periculoase, din punct de vedere al protectiei mediului;
  • cresterea constientizarii asupra necesitatilor bunelor practici in domeniul gestionarii deseurilor.

Principalul rezultat al proiectului este un sistem modern si eficient de transport a deseurilor periculoase din Regiunea 2 SUD-EST:

  • mijloace pentru transportul autorizat de deseuri periculoase;
  • 33 de persoane angajate si instruite in acest domeniu;
  • campanie de constientizare a populatiei.