UNIDO Indonezia

UNIDO Indonezia

Furnizarea de servicii pentru realizarea inventarului extins a echipamentelor electrice cu PCB din Indonezia. Proiectul este organizat de Organizatia Natiunilor Unite Pentru Dezvoltare Industriala – UNIDO in colaborare cu Ministerul Mediului din Republica Indonezia ca partener national.

Proiectul este in desfasurare incepand cu data de 01.07.2015.

Activitatea acopera toate cele 6 provincii din Insula Java si presupune realizarea urmatoarelor operatiuni:

 • Elaborarea unui plan de lucru detaliat;
 • Organizarea de instruiri a personalului care realizeaza acest proiect. Instruirea cuprinde modalitati conforme de prelevare a mostrelor, analiza inventarului si analiza datelor;
 • Identificarea potentialelor industrii/entitati din Indonezia care folosesc transformatoare contaminate cu PCB in activitatile lor si dezvoltarea unei baze de date;
 • Organizarea de intalniri, informari, participari la seminarii cu scopul de a constientiza detinatorii de echipamente electrice posibil contaminate cu PCB de scopul proiectului si pericolul PCB-urilor;
 • Elaborarea – impreuna cu detinatorii de echipamente contaminate cu PCB – de proceduri de siguranta pentru prelevarea mostrelor (inclusiv proceduri pentru oprirea, legarea la sol si repornirea transformatorilor din care se vor preleva mostre);
 • Elaborarea metodologiei pentru inventarierea si etichetarea echipamentelor contaminate cu PCB din Indonezia;
 • Pe baza celor de mai sus, elaborarea si punerea in aplicare a unui plan preliminar de prelevare mostre pentru echipamentele posibil contaminate cu PCB ce va acoperi cel putin 3000 de mostre ce vor fi prelevate in 6 provincii din Java;
 • Elaborarea unei structuri de baza de date similara cu formatul de inventar PCB al UNEP, adaptat la situatia specifica a tarii;
 • Conform bazei de date, elaborarea unui Sistem de Informare Geografic (GIS) care reflecta distributia geografica, numarul si concentratia de deseuri si echipamente contaminate cu PCB;
 • Prelevarea mostrelor din echipamentele potential contaminate cu PCB din locatiile/provinciile selectate din Indonezia (conform metodologiei propuse si a planului de prelevare) si analizarea lor cu aparatura specifica de laborator;
 • Actualizarea inventarului de echipamente contaminate, inclusiv a echipamentelor a caror concentratii de PCB sunt <50 ppm;
 • Dupa crearea bazei de date, pregatirea analizelor statistice a rezultatelor;
 • Pregatirea rapoartelor lunare (in limbile engleza si indoneziana) despre progresul activitatii de inventariere;
 • Pregatirea raportului final al inventarului în conformitate cu cerințele Convenției de la Stockholm privind poluanții organici persistenți.

Raportul final va sta la baza unui Plan de Management al echipamentelor contaminate cu PCB din Indonezia.

Galerie Foto