UNIDO Nepal

UNIDO Nepal

Servicii pentru decontaminare ulei cu PCB si echipamente electrice din Republica Democratica Federala Nepal. Proiectul a fost organizat si finantat de Organizatia Natiunilor Unite Pentru Dezvoltare Industriala – UNIDO. S-a utilizat o instalatie mobila de declorurare chimica, deshidratare si regenerare a uleiului cu PCB.
Proiectul s-a derulat in perioada noiembrie 2013 – martie 2014 si a presupus realizarea urmatoarelor operatiuni:

  • colectarea uleiului cu PCB din transformatoare si rezervoare;
  • decontaminarea, filtrarea, deshidratarea si degazarea uleiului cu PCB in instalatia mobila;
  • controlul parametrilor fizico-chimici ai uleiurilor tratate;
  • controlul rigiditatii dielectrice a uleiului tratat;
  • reumplerea echipamentelor electrice cu ulei tratat.

Decontaminarea uleiului cu PCB s-a realizat in limita ceruta de proiect <50 ppm, cu controlul gradului de decontaminare (concentratie PCB – ppm) realizat la 90 zile de la efectuarea decontaminarii.

Proiectul in cifre:

  • cantitatea de ulei cu PCB decontaminata a fost de peste 96 de tone;
  • cantitatea de echipamente decontaminate a fost de peste 155 de tone.


Nota:
 Dificultatea principala in cursul derularii proiectului a fost lipsa echipamentelor electrice de rezerva in reteaua beneficiarului. Acest fapt a dus la necesitatea unor termene foarte scurte intre deconectarea echipamentelor si repunerea lor in functiune  in urma decontaminarii si reumplerii cu ulei tratat.

Galerie Foto